TAKUU- JA REKLAMAATIOT

TAKUU

Takuun edellytyksenä on tuotteen käyttäminen valmistajan suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Vanilla Shop voi vapautua takuuvastuusta, jos todetaan, että tuotteen huonontuminen tai rikkoutuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käytöstä tai muusta vastaavasta seikasta. Samoin mikäli myöhemmin esimerkiksi valmistajan tai huoltoliikkeen toimesta havaitaan, että tuote on rikkoutunut asiakkaan huolimattomuudesta, Vanilla Shop Oy:llä on oikeus veloittaa asiakkaalta korjauksesta aiheutuneet kulut.

Kuluttajansuojalain mukaisesti ostajan on ilmoitettava virheestä Vanilla Shop Oy:lle kohtuullisessa ajassa siitä lukien, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Virheen ilmoituksesta kuluttajan tulee toimittaa tuote Vanilla Shop Oy:lle kahden viikon kuluessa. Aiheettomista palautuksista tai takuukorjauksista Vanilla Shop veloittaa kulut asiakkaalta voimassa olevan hinnaston mukaan.

REKLAMAATIOT

Mahdollisissa virheellisissä toimituksissa ja muissa reklamaatioissa ole aina ensin yhteydessä Vanilla Shop Oy:n sähköpostilla asiakaspalvelu@vanillashop.fi.